Dřív, než vstoupíte do Roztodivna

 

Vítejte na stránkách akustického tria (příležitostného kvarteta)  -  Jan Resl and the Victors.  Ještě před tím, než začnete trávit svůj drahocenný čas v zákoutích tohoto virtuálního prostoru, pokusím se Vám alespoň trochu  osvětlit jeho charakter.  Je dost možné, že přečtením níže uvedených řádků dojdete ke zjištění, že Vás obsahová část těchto stránek vlastně vůbec nezajímá a zcela pochopitelně, se s daleko větším potěšením, budete věnovat něčemu smysluplnějšímu.  (Tedy, stěží si něco smysluplnějšího  dokážu představit ;o) Někteří moudří, kteří se čas od času a většinou neočekávaně objeví v mém okolí, s neochvějným přesvědčením proklamují, že vše, čím se zabýváme, je v podstatě „stejné“ a „stejně nezajímavé“.  Protože se ze svého místa necítím být povolán k tomu, abych mohl toto téma jakkoliv obohatit či rozvést, dovolím si pokračovat ……….)

Každý z nás, hledí na svět a okolní dění všeobecně z pohledu svých zkušeností, osobních zájmů, znalostí, představ, životních postojů, projekcí, konstruktů, atd.  Ve světle výše uvedeného by bylo bláhové předpokládat, že dvě lidské bytosti vyhodnotí jeden a týž děj, zcela totožně, bez jakékoliv diference. Naopak, je víc než pravděpodobné, že v jejich výkladech najdeme odlišnosti. Nicméně subjektivní víra v pravdivost vyhodnocených závěrů, může být u každého z nich zcela neochvějná. Pravda, kterou jsem schopen uchopit bez předsudků a s čistým vědomím, není o nic míň pravdivá nežli ta, kterou stejným způsobem uchopí někdo jiný. Přitom se ale obě dvě pravdy mohou ve své podstatě diametrálně rozcházet. Snaha, najít společnou pravdu v rozdílných závěrech, je často nadlidský úkol. A aby toho nebylo málo, křehký svět individuálních pravd, může být v základech otřesen něčím, co si dovolím pojmenovat jako paradox reality. Paradox reality je děj, který, zcela popře a na hlavu postaví vše „pochopené“, co jsem bláhově a ukvapeně uložil do archivu životních „jistot“. Paradox reality je natolik mocný, že je nezřídka schopen překonat i ty nejbizarnější představy lidské mysli a jsou chvíle, kdy obé splyne v realitu jedinou. V rámci právě zmíněného splynutí si Vám dovolím představit čtyři skutečně žijící hudebníky, kteří stejně tak jako Vy, čas od času, prožívají téměř neskutečné příběhy, hraničící s nejbizarnějšími představami lidské mysli.

Vězte, že zdání prezentované ve správném „světle“ může nabýt zcela konkrétních tvarů. A odtud už chybí jen krůček k jeho zhmotnění v prostoru, který chápeme jako skutečnost.J.R.