Kniha návštěv

Kombo v Makově

Datum: 30.10.2011 | Vložil: viktor senior

se nekonalo. . . . jako nové kombo. . . . spíš combo. . . . je někde na cestě po Atlantiku. . . Zato se v Makově urodilo skvělé publikum . . . :-) . . . nádherně naslouchalo a potleskem velkým ocenilo :-) naše snažení. . . Snad mi Vítek - pořadatel - odpustí tu kliku u hlavních dveří . . . neb jsem ji v sobotu v ranních hodinách zlikvidoval, jsa úplně střízlivý. Tedy, od té chvíle jsme chodili vraty . . . a šlo to taky. . . . . V. S.

zkouška. . . . .

Datum: 27.07.2011 | Vložil: viktor senior

ehm. . . . :-) :-) :-) V.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v

Přidat nový příspěvek

 Alcuin , angl. Ealtwine (735 Norhumbria – 801/804, Tours) – anglický filozof, anglosaský mnich, odchovanec yorské školy, zakladatel a organizátor středověkého školství, zakladatel scholastiky, učitel a rádce Karla Velikého,  opat v Tours:

 “And those people should not be listened to who keep saying the voice of the people is the voice of God, since the riotousness of the crowd is always very close to madness“.

 “A těm, kdož říkají, že hlas lidu je hlasem Božím, nemá se věřit, neboť rozmařilost davu je vždy velmi blízka šílenství.“