Září?

18.06.2011 10:11

 V současné době, se prakticky vůbec nepřipravujeme ( viz. Dění / Nedění – Summer time………….) na druhý koncert letošního roku. Rada starších, /tj. Viktor Martinek/ v rámci svých minimalistických potřeb v průběhu minulého roku představila odvážnou teorii : „ Méně znamená více“.  Teorie byla v rámci demokratického fóra tria, bez námitek přijmuta a uvedena v život.   Věrni odkazu hlavní myšlenky teorie, jsme v průběhu tohoto roku, skutečně odehráli pouze jeden koncert. Bezesporu obdivuhodný výkon! Uvidíme, zdali pochodeň této teze proneseme i do roku 2012,anebo, zdali dojde k její revizi a přehodnocení. Druhý koncert je tedy prozatím optimisticky směřován na září a zcela jistě bude uspořádán někde v Hradci Králové. Všechny, kteří jsou alespoň trochu obeznámeni s naší tvorbou, snad potěšíme dvěma novinkami, v českém jazyce.  Budeme se těšit J.R. and Victors